Machine On Net
Green On Net
Green On Netנץ (Hawk) - מערכת לזיהוי מצבי מכונה (Patent Pending)
 • אנו גאים להציג את מערכת ה- 'נץ' (Patent Pending) החדשנית, פרי פיתוחנו, המיועדת לניטור וניתוח מצבי המכונות בארגון לצורך שפור וייעול תהליכי הייצור, התפעול והתחזוקה, על מנת לצמצם עלויות ולהגדיל תפוקה ורווח.

 • רקע
 • תפעול רצפת הייצור הינו נושא מורכב ויקר, ודורש ניהול אופטימלי של משאבים רבים ובכללם חשמל, חומרי גלם וכח אדם. לפיכך, כל ארגון שואף לצמצם הוצאות אלו, להגביר תפוקה ולהגדיל את רווחיותו.
  ניטור שוטף של מצבי המכונות יצמצם זמני המתנה מיותרים ויסייע בשיפור ניצול המשאבים. כמו כן יצמצם איחורים באספקה, קנסות ועלויות נוספות.

 • תיאור המערכת
 • מערכת ה- 'נץ' (Patent Pending), כוללת חומרה המותקנת בלוחות החשמל במפעל, תוכנה מבוססת אינטרנט ואלגוריתמים חכמים.
  המערכת מבצעת מדידה של צריכת האנרגיה וחישוב של פרמטרים תפעוליים ותחזוקתיים (נצולת מכונות, MTBF ,MTTR, וכו') ומספקת מידע ממוקד לגבי הגורמים לחוסר יעילות. מידע זה מאפשר הסקת מסקנות אופרטיביות ונקיטת צעדי שיפור יעילים.
  המערכת כוללת יכולות התממשקות למערכות ניהול רצפת יצור, מערכות לוגיסטיות, דיווחי שעות ומערכות שליטה ובקרה נוספות.
  ממשק המשתמש כולל:
 • לוח שעונים (Dashboard)
 • שאילתות ודוחות מובנים ובהתאמה אישית
 • כלי ניתוח, תחקור ו- BI מתקדמים ואינטואיטיביים

 • הערך המוסף ללקוח
 • שפור נצולת מכונות
 • שפור יעילות צוותים / משמרות וכו'
 • תכנון עבודה יעיל
© 2015 Machine On Net. All Rights Reserved